Essays about: "mjuka frågor"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words mjuka frågor.

 1. 1. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Ida Pannell; Camilla Nilsson; [2020]
  Keywords : mjuka värden frågor; generationsskifte; generationsprocess; familjeföretag; tillit; känslor; värderingar; kommunikation;

  Abstract : Den svenska lantbruksbranschen står inför ett omfattande generationsskifte då en tredjedel av alla lantbrukare är över 65 år. Lyckade generationsskiften krävs för att branschen ska överleva och för att en yngre generation kunna driva vidare företagen. READ MORE

 2. 2. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellen Torstensson; Emelie Persson; [2020]
  Keywords : gödselfiber; green bedding; RMS; fibergödsel; fiberströ; gödsel; strömaterial; djupströbädd; liggbås; teknik; djurhälsa;

  Abstract : Att välja rätt strömaterial till mjölkproduktionen är aldrig lätt. Det finns både för och nackdelar med alla typer av strömaterial. Många lantbrukare i Sverige har hälsa och välmående i fokus då det gäller liggkomfort och minskning av skador hos kor. Gödselfiber är ett relativt nytt material som kommit på marknaden. READ MORE

 3. 3. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Keywords : aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Abstract : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. READ MORE

 4. 4. Home Delivered Meals II : older Adults Sensory Perceptions and Satisfaction from Assistant Nurses Perspective

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Author : Sarah Forsberg; [2019]
  Keywords : Home delivered meals; home-dwelling; older adults; sensory; perceptions; satisfaction; assistant nurses; home care service; Hemlevererade måltider; hemmaboende; äldre; sensorisk; uppfattningar; nöjdhet; undersköterskor; hemtjänst;

  Abstract : Introduction: Overall meal satisfaction and sensory properties of the food have been seen to impact the nutritional status in older adults living in residential care homes. However, there is a lack of studies focusing on home-dwelling older adults’ perceptions and satisfaction of home delivered meals. READ MORE

 5. 5. The experience of a heat wave and preparations for a hot future - A case study of climate change adaptation and health risks faced by the elderly population of Trelleborg

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Love Frykman; [2019]
  Keywords : heat wave; climate change; climate change adaptation; elderly population; citizen participation; coping strategies; adaptation interaction; resilience; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : As global temperatures rise, adverse health effects due to heat exposure are an increasingly pressing issue, particularly threatening to the health of elderly people. Mitigating these threats requires a dynamic climate adaptation system embedding a variety of measures. READ MORE