Essays about: "mo..."

Showing result 1 - 5 of 143 essays containing the word mo....

 1. 1. Electrochemical corrosion analysis of nickel-based superalloys

  University essay from KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Author : Robin Gonzalez; [2022]
  Keywords : Electrochemistry; corrosion; nickel; polarization; EIS; Elektrokemi; korrosion; nickel; polarisation; EIS;

  Abstract : Elektrokemisk korrosionsanalys av legeringar är en essentiell del av den större materialanalysen som måste utföras när en legerings lämplighet för en viss applikation evalueras. Nickelbaserade legeringar är kända för sin utmärkta korrosionsresistans, och de Ni-Cr-Mo-baserade legeringarna 59, 625, och 718 är också så kallade superlegeringar. READ MORE

 2. 2. Digitalizing the supply chain on the road to deal with global crises

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Xitao Mo; [2022]
  Keywords : Machine Learning; DigiGoods; Supply chain; Digitization; Multi-stage; Prediction;

  Abstract : Recent years have seen more and more companies digitize their logistics systems to varying degrees. Data sharing standards for the supply chain have appeared in different fields, such as ONE Record for air cargo transport, papiNet for the paper and forest industry. READ MORE

 3. 3. The effects of emotional prosody on perceived clarity in degraded speech

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Rasmus Lindqvist; [2021]
  Keywords : Emotional prosody; Speech perception; Degraded speech; Noise vocoding; Pop-out effect;

  Abstract : The ability to hear is important to communicate with other people. People suffering from hearing loss are more likely to also suffer from loneliness and depression (Mener et al., 2013; Mo et al., 2005). READ MORE

 4. 4. Arbetsväxling i skogsmaskinlag

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kajsa Eklind; [2021]
  Keywords : arbetsväxling; Sveaskog; schema;

  Abstract : Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. READ MORE

 5. 5. Construction and Evaluation of Basket Options using the Binomial Option Pricing Model

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Robin Nordström; Sepand Tabari; [2021]
  Keywords : Applied Mathematics; Financial Mathematics; Option Pricing; Binomial Option Pricing Model; Basket Option; Delta Neutrality; Data Analysis; Tillämpad Matematik; Finansiell Matematik; Optionsprissättning; Binomialmodellen; Korgoption; Deltaneutralitet; Dataanalys;

  Abstract : Hedge funds use a variety of different financial instruments in order to try to achieve over-average returns without taking on excessive risk - options being one of the most common of these instruments. Basket options is a type of option that is written on several underlying assets that can be used to hedge risky positions. READ MORE