Essays about: "mobilitet"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the word mobilitet.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Arnehed; [2019]
  Keywords : bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Hallgren; [2019]
  Keywords : gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Abstract : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. READ MORE

 3. 3. Non-contact measurement of heart rate using a camera

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Jenny Berggren; Albin Berggren; [2019]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Measurements of heart rate without contact can be of much importance when the possibilities of skin contact for different reasons are limited, or for monitoring at distance over time. This is an emerging area in our time, and the idea to construct a working system to demonstrate the technique was therefore born. READ MORE

 4. 4. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Axel Pihl; [2018]
  Keywords : bilfria gator; förändring; gågator; handelsgator; hållbar mobilitet; paradigmskifte;

  Abstract : Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilfria gator vuxit fram i områden som tidigare varit trafikerade av bilar. De exempel som tas upp är alla av samma karaktär, det har tidigare varit gator med biltrafik men är idag bilfria. READ MORE

 5. 5. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Rantén; [2018]
  Keywords : medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Abstract : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. READ MORE