Essays about: "mobilitet"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the word mobilitet.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Author : Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Keywords : podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Abstract : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. READ MORE

 2. 2. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 3. 3. Hand Gesture Controlled Omnidirectional Vehicle

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ANTON NORMELIUS; KARL BECKMAN; [2020]
  Keywords : Mechatronics; Mecanum Wheels; Hand Gesture Control; Arduino; Wireless; Mekatronik; Mecanumhjul; Handstyrning; Arduino; Trådlös;

  Abstract : The purpose of this project was to study how hand gesture control can be implemented on a vehicle that utilizes mecanum wheels in order to move in all directions. Furthermore, it was investigated how the steering of such a vehicle can be made wireless to increase mobility. A prototype vehicle consisting of four mecanum wheels was constructed. READ MORE

 4. 4. Governance, mobility and citizen engagement : Governance Processes in the Transport Sector in the Republic of Guinea

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Christelle Fermanian; [2020]
  Keywords : Transport; Guinea; governance; planning; mobility; planning processes;

  Abstract : Governance processes are very complicated in the transport sector in the Republic of Guinea, because of a multiplicity of actors (a complicated institutional framework, the involvement of western countries and China in the country, and the power of the private sector with the mining companies), a historical background (the engagement and disengagement of western countries with the colonization), and a lack of financial means from the government. However, the transport sector is very important in terms of development for Guinea, first because the economy of the country is based on mines and agriculture (both needing an efficient transport sector) and secondly because of a growing population in the last decade. READ MORE

 5. 5. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Vilkancis; [2020]
  Keywords : tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Abstract : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. READ MORE