Essays about: "modellavtalet"

Found 3 essays containing the word modellavtalet.

 1. 1. Beneficial Ownership - a concept in identity crisis

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Fredrik Hagmann; [2017]
  Keywords : tax law; skatterätt; international tax law; internationell skatterätt; tax treaty law; skatteavtalsrätt; beneficial owner; beneficial ownership; OECD; dividend; utdelning; interest; ränta; royalty; model treaty; modellavtalet; Law and Political Science;

  Abstract : The aim of this thesis is to analyze and determine the meaning of the term “Beneficial Owner”, in the model treaty of the OECD and therefore its meaning in bilateral negotiated treaties based on the model treaty. The term’s legacy and application is presented. READ MORE

 2. 2. The Authorised OECD Approach - The Implications of the OECD Report of July 2008

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Eva Dahlström; [2008]
  Keywords : Skatterätt; Law and Political Science;

  Abstract : Fördelning av vinster till fasta driftställen har länge varit ett omdiskuterat ämne i den skatterättsliga debatten. De internationella skatterättsliga principerna för hur detta ska ske återfinns i Artikel 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet (modellavtalet). READ MORE

 3. 3. Associated Enterprises : What is the meaning of “participation in control”?

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Author : Isabel Carendi; Maria Lilliestierna; [2006]
  Keywords : International tax law; transfer pricing; the arm’s length principle; associated enterprises; Internationell skatterätt; internprissättning; armlängdsprincipen; relaterade bolag;

  Abstract : När relaterade bolag belägna i olika länder säljer varor och tjänster sinsemellan kan det av olika anledningar ske till ett pris som avviker från det marknadsmässiga. Det kan bero på skatteplanering, men också på diverse andra omständigheter. READ MORE