Essays about: "modern era management"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words modern era management.

 1. 1. Volodymyr Zelensky - From Onscreen to Online

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Lisa Sjöberg; Kerstin Gustafsson; [2022]
  Keywords : Keywords: political communication; social media; digital natives; social media era; social media communication; vlogging; impression management; rhetorics; narratives.; Social Sciences;

  Abstract : As of the current state, there is an ongoing war in Europe; something which has not been experienced in modern days. A crisis like this aids for political leaders who can communicate to their people, hence this thesis was sprung from an interest in investigating the unforeseen video communication that has surfaced with the Ukrainian president Volodymyr Zelensky. READ MORE

 2. 2. Hikes, Huts and Houses: A Study of Hiking Community’s and Derelict Building Owners’ Perceptions towards a Potential Establishment of Travelers’ Huts Network in Lithuania

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Karolina Zelve; [2022]
  Keywords : backcountry cabins; hikers; abandoned buildings; adaptation; rural tourism; sustainability; Lithuania; travelers huts;

  Abstract : This paper presents a master’s thesis research project that aimed to explore the attitudes of members of Lithuanian hiking community and derelict building owners towards the possibility of adapting country’s abandoned rural buildings into a network of recreational ‘travelers’ huts’. Participants’ opinion on the need of such network as well as their management, location, building age, type, and other preferences were considered. READ MORE

 3. 3. Publika trädgårdar under glas : en jämförelse av dåtida och nutida syften samt nyttjanden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bianca Habén; [2022]
  Keywords : inglasade miljöer; inomhusträdgård; vinterträdgård; botanisk trädgård; Joseph Paxton;

  Abstract : De praktfulla vinterträdgårdarna kommer från en svunnen tid men än idag smyckar några få våra publika parker och trädgårdar. Därför ämnar detta arbete uppmärksamma variationen av inglasade offentliga rum, deras ursprung såväl som utformning och nutida nyttjande. READ MORE

 4. 4. Alteration of the forest structure in historically impacted Nothofagus spp. forests on the Brunswick peninsula : recommendations for their protection and management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Leon Hauenschild; [2022]
  Keywords : Nothofagus spp. forests; Brunswick peninsula; Forest history; Indigenous land use; Holistic conservation;

  Abstract : Despite exhibiting a seemingly low degree of human alteration when compared to other types of landscapes, most forest ecosystems in the world have a long history of human use and are prod-uct thereof. The southern Brunswick peninsula is no exception to this and has an extensive history of anthropogenic activity, both pre-colonial and modern. READ MORE

 5. 5. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sebastian Hahn; [2021]
  Keywords : landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Abstract : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. READ MORE