Essays about: "modern family"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the words modern family.

 1. 1. Post-Traumatic Urbanism

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Dalia Diary; [2023]
  Keywords : Urban planning; City development; post-traumatic urbanism; ruin; rebuild;

  Abstract : Terrorism, conflict, and natural disasters. How can architecture respond to a world at odds with itself?On a daily basis we see tragic news about cities around the world that are undergoing trauma. READ MORE

 2. 2. I Never Learned To Type With Ten Fingers

  University essay from Konstfack/Grafisk design & illustration

  Author : Laslo Strong; [2022]
  Keywords : typography; blackletter; fraktur; history; calligraphy; typewriting; technology; type design; graphic design; family; typeface; urban; photography; fiction; slash-fiction; Second World War; Polen; Germany;

  Abstract : Luise Schröder founded a private business school in 1910 in Stettin, a city once part of Germany. With a focus on typewriting and stenography, she was a local educator of modern communication. Throughout four generations, her family was impacted by global technological developments and socio-political shifts. READ MORE

 3. 3. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 4. 4. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Segersvärd; [2022]
  Keywords : familjestruktur; Japan; könsroller; befolkningsutveckling; avfolkning; landsbygd;

  Abstract : Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. READ MORE

 5. 5. Investigating the impact of knowledge management on HRM performance with moderating role of cultural dynamics : A Multi-group analysis of Family firms in Pakistan and Sweden

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Khizer Abbas; Shahzad Qazafi; [2022]
  Keywords : Family business; knowledge management; HRM performance; cultural dynamic; Sweden; Pakistan.;

  Abstract : Abstract Introduction: Knowledge is the most crucial aspect to gain a competitive advantage in today's world. However, to gain H.R., the effective knowledge is the most challenging part of modern society. READ MORE