Essays about: "moisture"

Showing result 1 - 5 of 519 essays containing the word moisture.

 1. 1. Investigating the influence of moisture and temperature on adhesion and barrier properties in laminates

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Ramyashree Srinath; [2021]
  Keywords : sustainable packaging materials; temperature; moisture; adhesion; barrier properties; Technology and Engineering;

  Abstract : A world leading food processing and packaging company, Tetra Pak works with the vision of ‘Protect what’s good’ and aims to be a pioneer in developing sustainable packaging. Tetra Pak offers a wide range of carton packaging out of which aseptic carton packages are the most common. READ MORE

 2. 2. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tore Dahlberg; [2021]
  Keywords : Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Abstract : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. READ MORE

 3. 3. Bokashi : köksavfallshantering utan växthusgaser?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2021]
  Keywords : EM; Bokashi; GHG emissions; Greenhouse gas; CO2; CH4; N2O;

  Abstract : EM Bokashi is a fermentative treatment used for kitchen waste, branded as a climate friendly alternative to compost with low or no greenhouse gas (GHG) emissions. This study aims to examine if these claims are true. READ MORE

 4. 4. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Daniel Ekblad; Oskar Lundgren; [2021]
  Keywords : potatis; precisionsodling; variabelt sättavstånd; knölsättning; storleksfördelning på potatis; teknik; odlingsteknik;

  Abstract : Potatisen var ett viktigt livsmedel förr men har på senare tid minskat i betydelse då det finns fler näringsrika råvaror att hitta i affären. Kraven har ökat på hur potatisen ska se ut i affären. Det ställer höga krav på lantbrukaren att kunna odla och leverera en fin potatis till detaljhandeln. READ MORE

 5. 5. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martina Lundkvist; [2021]
  Keywords : variansanalys; fröproduktion; jordartstextur; temperatursumma; altitud; sydförflyttning;

  Abstract : Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering, temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. READ MORE