Essays about: "moose management"

Showing result 1 - 5 of 56 essays containing the words moose management.

 1. 1. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 2. 2. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Laura Juvany Canovas; [2019]
  Keywords : ungulates; camera trapping; occupancy modelling;

  Abstract : A general increase in ungulate populations calls for a better understanding of their habitat use and movement at small spatial scales. This understanding is necessary for the development of useful management actions to solve possible human-wildlife conflicts. One proposed management action is to use the indirect effects of hunting. READ MORE

 3. 3. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Christian Tunell; [2019]
  Keywords : betestryck; toppskottsbete; stambrott;

  Abstract : Moose cause major problems in our young pine forest stands. This study is trying to investigate the casual reactions of damages to stands and to individual trees caused by moose. The study is based on data from 16 objects in Vemhåns Moose Management Area. READ MORE

 4. 4. Browsing behaviour in complex ungulate multi-species systems in Southern Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Jonatan Sandberg; [2019]
  Keywords : browsing pressure; interspecific competition; multi-species;

  Abstract : In recent years several of the ungulate species present in Sweden have increased in both densities and distribution. Browsing pressure has mainly been attributed to moose but recent research shows that with more complex ungulate ecosystems new interactions and connections might emerge. READ MORE

 5. 5. Factors affecting damage to Scots pine in a multiple ungulate species system

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Matthew Knibb; [2018]
  Keywords : ungulate; browsing damage; dung pellet group counts; land use; weather;

  Abstract : Managing browsing impacts on commercial forestry is one of the main aims of ungulate management in Sweden, with Scots Pine being one of the major forestry species. Moose is the ungulate species with the greatest management focus, although in parts of Sweden it is forms a multiple ungulate species system, along with red deer, roe deer and fallow deer. READ MORE