Essays about: "mortality"

Showing result 1 - 5 of 563 essays containing the word mortality.

 1. 1. THE CRITICAL ROLE OF A NON-HEALTHCARE APPROACH TO MATERNAL MORTALITY REDUCTION Qualitative insights from Rwanda’s success

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sofia Nyström; [2019-02-12]
  Keywords : Burundi; maternal health; maternal mortality; policy; Rwanda; Sub-Saharan Africa;

  Abstract : Maternal mortality is one of the most critical contemporary development challenges as itaccounts for a substantial number of deaths every year, despite the fact that we today havethe medical knowledge to prevent it. Sub-Saharan Africa is the most affected region,accounting for more than half of the world’s maternal deaths. READ MORE

 2. 2. Nurses' experiences of being team leaders for community health workers in the care of tuberculosis patients : A minor field study in South Africa

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Author : Negina Heidari; Nasim Yavari; [2019]
  Keywords : tuberculosis; experiences; team leaders; nursing; community health workers; cooperation; communication; South Africa;

  Abstract : South Africa is a country with a high mortality rate because of tuberculosis and increasing cases of multidrug-resistant tuberculosis makes it a global health problem. Tuberculosis is curable and preventable but without proper treatment many of the infected have no chance of survival. READ MORE

 3. 3. Abdominal Aortic Aneurysm Screening : an Ethical Discussion

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Ami Holmström; [2019]
  Keywords : abdominal aortic aneurysm; screening; ethics; autonomy; integrity;

  Abstract : Introduction: Abdominal aortic aneurysms (AAA) have a prevalence of approximately 2%, and are more common in men. AAAs are generally asymptomatic, but if ruptured and untreated, the mortality rate is close to 100%. Screening programs for AAAs are implemented in Sweden, the UK, and the US. READ MORE

 4. 4. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 5. 5. Profylax mot Rabbit Viral Haemorrhagic Disease

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Magdalena Sandström; [2019]
  Keywords : RVHD; RHDV; profylax;

  Abstract : Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD) är en mycket smittsam virussjukdom med hög mortalitet. Den drabbar såväl vilda som tama kaniner (Oryctolagus cuniculus). Sjukdomen har sedan 1980-talet spridit sig över världen och är sedan 1990-talet endemisk i Sverige med sporadiska utbrott. READ MORE