Essays about: "mossträdgård"

Found 2 essays containing the word mossträdgård.

 1. 1. Mossor som marktäckare i offentliga miljöer

  University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Author : Teresia Nordenborg; [2011]
  Keywords : mossor; marktäckare; offentlig miljö; mossträdgård; japansk trädgård; skötsel;

  Abstract : Vad har mossa för möjligheter som marktäckare i offentliga utemiljöer? Det är frågan som detta examensarbete genom en litteraturstudie försöker finna svaret på. Mossor har under århundraden varit en uppskattad marktäckare i Japan, landet där det medvetna användandet av mossor i trädgårdssammanhang har sitt ursprung. READ MORE

 2. 2. Skånes gröna guld : anläggning, odling & mossarter i mossträdgården

  University essay from SLU/Horticulture

  Author : Corinne Carlsson; Hermine Wendt; [2007]
  Keywords : mossor; mossa; mossors biologi; bryophyter; levermossor; bladmossor; mossträdgård; japanska trädgårdar; mossanvändning; kommersiell odling av mossor; anläggning;

  Abstract : This is a 15 hp (10 p) thesis in biology at the programme for Horticulture Management at the Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. In this literature study we have processed, reviewed and arranged facts and research, to make it more available for those who want to know more about establishment or cultivation of mosses. READ MORE