Essays about: "mother"

Showing result 1 - 5 of 353 essays containing the word mother.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sophia Mourath; [2019]
  Keywords : dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Abstract : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. READ MORE

 2. 2. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 3. 3. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 4. 4. The suppressed goddess of Beowulf : A feminist reading of Grendel’s mother as a representation of Norse goddess Gefion in a changing world order

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Lisa Persson Örtman; [2019]
  Keywords : Literary criticism; Beowulf; Grendel’s mother; Gefion; Earth goddess; monsters; abjection; feminism; the definition of a woman.;

  Abstract : The aim of this study has been to investigate in feminist terms whether or not the character Grendel’s mother symbolizes early matrilineal tribes in the form of the Norse goddess Gefion, also claimed to be the Earth goddess. The claim has been brought forward in an article by Frank Battaglia on the grounds that the chthonic deity is mentioned on several occasions in Beowulf. READ MORE

 5. 5. The role of women in a changing IS, A study of the correlation between successes, setbacks and the role of women in the Islamic State

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Anna Zahlin; [2019]
  Keywords : Islamic State; IS; Women; Extremism; Process tracing; Jihadism;

  Abstract : Terrorism is a global problem and the existence of IS has been of global concern. People from all over the world have travelled to the caliphate to fight for IS, and 79 countries and organizations with USA in the lead has fought the battles against IS. READ MORE