Essays about: "motionslöpning"

Found 2 essays containing the word motionslöpning.

 1. 1. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 2. 2. Löparens landskap : en undersökande studie om hur motionslöpning kan främjas i vardagslandskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindström; [2016]
  Keywords : folkhälsa; fysisk aktivitet; löpning; motionslöpning; jogging; stödjande strukturer; vardagslandskap;

  Abstract : This master thesis aims to create a deeper understanding of the conditions for jogging in the everyday landscape. It examines the structures that may support it, and how they can be created. READ MORE