Essays about: "motivation to travel"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words motivation to travel.

 1. 1. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
  Keywords : Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. READ MORE

 2. 2. New transportation actors : An analysis of the potential for Stockholm’s workplaces to contribute to mobility management

  University essay from Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Nadezhda Zherebina; [2020]
  Keywords : mobility management; workplaces; travel policies; transport sociology; actor-network theory; sustainable travel; active travel;

  Abstract : This research in the field of transport sociology explores how workplaces in Stockholm can become actors in managing transport demand and through soft measures contribute to an increase of sustainable and active commuting to work and short-distance travel on work purposes. It uses a mixed-method approach consisting of a review of official documents, publications and initiatives, a web-survey and semi-structured interviews with representatives of Stockholm’s public and private workplaces. READ MORE

 3. 3. Identification of Flying Drones in Mobile Networks using Machine Learning

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Author : Elias Alesand; [2019]
  Keywords : Drones; Machine Learning; LTE; Mobile networks; Radio; Decision tree; Ensemble learning;

  Abstract : Drone usage is increasing, both in recreational use and in the industry. With it comes a number of problems to tackle. Primarily, there are certain areas in which flying drones pose a security threat, e.g. READ MORE

 4. 4. Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp : en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johanna Persson; Matilda Persson; [2019]
  Keywords : motivation; hållbart resande; klimatsmart; universitetsledningar;

  Abstract : En utav de största hållbarhetsutmaningar som samhället står inför idag kretsar kring klimatfrågan. Klimatförändringarnas största orsak världen över är koldioxidutsläppen vilket påverkas av såväl stora som små aktörer. READ MORE

 5. 5. Considerations for a Service that enables Sharing Ride Experiences to and from the Airport

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Laura Becedas Segerström; [2019]
  Keywords : Sharing economy; Shared mobility; Transportation; Research through Design; ;

  Abstract : Although shared mobility services provide benefits such as minimizing congestion as well as pollution and costs of transportation, barriers such as trust and convenience are blocking these services from reaching a broader audience. In this paper, considerations for a new service that aims to bring together familiar strangers to share rides to and from the airport is presented using a Research through Design approach. READ MORE