Essays about: "motivationsfaktor"

Found 3 essays containing the word motivationsfaktor.

 1. 1. Motivation i den svenska sällanköpshandeln : en undersökning av lönesystem som motivationsfaktor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Peter Hansson; Alexander Hult; [2018]
  Keywords : Lönesystem; motivation; Sällanköpshandel;

  Abstract : Arbetsmotivation är ett mångbottnat ämne som genom historien har undersökts från många olika infallsvinklar. Motivationsforskningen grundad i psykologisk forskning framhåller incitamentsbaserad motivation som verkningslös och även negativ i sin inverkan på arbetsmotivation medan incitament innehar en position av basverktyg för arbetsmotivation inom managementteorin. READ MORE

 2. 2. Ledarskap, dominans och motivationsfaktorer i relationen mellan häst och människa

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Mathilda Hauptmann; [2018]
  Keywords : ledarskap; dominans; motivationsfaktor;

  Abstract : The aim of this study was to define the concepts of leadership and dominance in the human-animal interaction between the human and the horse, as well as examine what other motivational factors there are for the horse to cooperate with the human. This study was based on 24 articles and reviews from other authors. READ MORE

 3. 3. Effekten av social kontakt på träning och inlärning hos hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jessica Bylin; [2018]
  Keywords : social inlärning; inhysningssystem; social isolering; häst; naturligt beteende; beteendebehov;

  Abstract : Denna litteraturstudie har belyst området social inlärning hos hästar, hästens sociala behov och därmed exempelvis inhysningssättets påverkan på beteende och inlärning. Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns belägg för social inlärning hos hästar samt att ta reda på om det i så fall uppstår problem när hästar hålls socialt isolerade. READ MORE