Essays about: "motorisk kontroll"

Found 2 essays containing the words motorisk kontroll.

 1. 1. Träning av motorisk/postural kontroll

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Abrahamsson; [2014]
  Keywords : physical therapy postural control; physical therapy; postural control; physical therapy motor control; physical therapy; motor control; hund; människa; motorisk kontroll; postural kontroll; träning;

  Abstract : Humans and dogs are both mammals. One of the differences between the two species is that man walk on two legs and dogs on four legs. There are also differences in the nerve system between the two species. READ MORE

 2. 2. Stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Caroline Johansson; [2013]
  Keywords : stereotypier; krubbitning; luftsnappning; vävning; boxvandring; träätning; huvudkast; häst;

  Abstract : Syftet med litteraturstudien är att beskriva hästens stereotypier samt diskutera vad dessa beror på och hur de kan förebyggas. Stereotypier är upprepade och oförändrade rörelser utan mål och syfte. Om hästar uppvisar stereotypier kan det vara tecken på att de saknar kontroll över sin situation. READ MORE