Essays about: "moxidectin"

Found 5 essays containing the word moxidectin.

 1. 1. Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Fridolf; [2019]
  Keywords : anthelmintika; resistens; cyathostominae; små blodmaskar; ivermektin; ERP; egg reappearance period;

  Abstract : I princip alla hästar bär eller har någon gång exponerats för parasiter från släktet cyathostominae (hästens små blodmaskar), vilka är hästens vanligast förekommande endoparasiter. Infektionen är oftast inte märkbar men kan orsaka symtom i form av avmagring, diarré och kolik hos kraftigt infekterade individer. READ MORE

 2. 2. Resistens hos hästens små blodmaskar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emilia Horn; [2018]
  Keywords : små blodmaskar; strongylider; Cyathostominae spp; häst; resistens; behandling; kontrollmetoder;

  Abstract : Hästens små blodmaskar är hästens vanligaste endoparasiter. Sjukdom är vanligen asymtomatisk, men vid hög parasitbörda kan diarré, plötslig viktminskning, trötthet och svaghet ses. Hästarna kan också drabbas av larval cyathostominos som orsakas av ett massutträde av larver ur tarmslemhinnan och som i värsta fall kan leda till döden. READ MORE

 3. 3. Mekanismer för resistens mot makrocykliska laktoner

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johan Sjöstedt; [2017]
  Keywords : Resistens; makrocykliska laktoner; Caenorhabditis elegans; Haemonchus contortus; Cooperia oncophora; Resistance; macrocyclic lactones;

  Abstract : Makrocykliska laktoner (ML) är ett viktig anthelmintika som används mycket. Den utbredda användningen har lett till att nematoder har utvecklat läkemedelsresistens. För att bekämpa det måste nya metoder tas fram för att hitta genetiska markörer som på ett tidigt stadie kan identifiera resistenta nematoder. READ MORE

 4. 4. Resistensläget hos hästens lilla blodmask och attityder till avmaskning hos hästägare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mathilda Strandberg; [2016]
  Keywords : blodmask; strongylider; små blodmaskar; cyathostominer; avmaskning; resistens; fecal egg count reduction test; egg reapperance period; ivermektin; moxidektin; bloodworm; small strongyles; cyathostomin; deworming; resistance; ivermectin; moxidectin;

  Abstract : En kraftig överanvändning av avmaskningsmedel under 70-90- talet har gjort att hästens parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel. Resistens mot avmaskningsmedel är ett växande problem i Sverige och stora delar av världen. READ MORE

 5. 5. Riskfaktorer för adult demodikos hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Söderlund; [2012]
  Keywords : Demodicosis; Dog;

  Abstract : Demodikos är en parasitär sjukdom som karaktäriseras av ett onormalt stort antal demodexkvalster i huden. Smittan överförs huvudsakligen från tiken till valparna under de första levnadsdagarna och sprids endast undantagsvis mellan vuxna hundar. READ MORE