Essays about: "mulch film"

Found 4 essays containing the words mulch film.

 1. 1. Analysing costs for bio-based materials in agriculture : an application of activity based costing on crop coverage

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; [2018]
  Keywords : activity based cCosting; bio-economy; bio-materials; costs; forestry products; mulch film; process; value chain management;

  Abstract : The transition to a sustainable economy is a major challenge of our time that concerns most sectors in our society. Environmental, economic and social aspects are all important dimensions of sustainability, and agriculture is one of the most essential industries for the transition. The implementation of a bio-economy, i.e. READ MORE

 2. 2. Analysing costs for bio-based materials in agriculture : an application of activity based costing on crop coverage

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; [2018]
  Keywords : activity based costing; bio-economy; bio-materials; costs; forestry products; mulch film; process; value chain management;

  Abstract : The transition to a sustainable economy is a major challenge of our time that concerns most sectors in our society. Environmental, economic and social aspects are all important dimensions of sustainability, and agriculture is one of the most essential industries for the transition. The implementation of a bio-economy, i.e. READ MORE

 3. 3. Skogliga bioinnovationer för ett fossilfritt jordbruk : en jämförande livscykelanalys på en bio- och fossilbaserad marktäckningsduk inom svenskt jordbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Langell; [2017]
  Keywords : biomaterial; bioplast; cellulosa; klimatpåverkan; LCA; odling; papper; LDPE; utsläpp;

  Abstract : Den traditionellt fossilbaserade världsekonomin är ifrågasatt och anses ohållbar för vår framtid. En övergång mot en mer biobaserad ekonomi är därför i fokus på nationell och internationell nivå för att konfrontera klimat-, miljö- och resursproblematik. READ MORE

 4. 4. Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring : en behovsanalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anton Paulsson; [2016]
  Keywords : biomaterial; bioinnovation; plast; frilandsodling; marktäckning; kulturtäckning; Plasticulture; Mulching; Plastic; Bioinnovation; Biobased; Cultivation;

  Abstract : Det används idag markdukar av plast baserad på fossila material inom så väl den svenska som den globala jordbrukssektorn. Dessa dukar läggs ut på marken och har till syfte att förhindra uppkomsten av ogräs. Markdukarna kräver upptagning och måste därefter skickas till återvinning eller deponi. READ MORE