Essays about: "multifunctionality."

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word multifunctionality..

 1. 1. Sense The Marsh

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Thelma Dethlefsen; [2022]
  Keywords : Flooding; catalyst; revitalisation; re-use; seasonality; learning environment; non-human actors;

  Abstract : How can flooding and circular principles in architecture become catalysts for rural revitalisation and resilience? A project that engages with the interaction between humans, nature and non-human actors. Exploring how landscape, architecture and ecology can become providers of catalytic strategies that can embrace uncertainty, multifunctionality and change over time. READ MORE

 2. 2. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 3. 3. Connecting local stakeholder experiences with wetland policy in Sweden: Drivers, barriers, and success parameters

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alice Davies; [2022]
  Keywords : Sustainable Development; Survey design; Wetland measures; Policy instruments; Nature-based solutions; Swedens environmental objectives;

  Abstract : To remedy the negative effects of wetland drainage activities that took place in Sweden during the 1800s, measures to create, restore and recreate wetlands have gained increased attention as nature-based solutions. While wetlands provide cost-effective long-term solutions and co-benefits that help achieve national and international environmental objectives, targets relating to wetland measures have fallen short. READ MORE

 4. 4. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sebastian Hahn; [2021]
  Keywords : landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Abstract : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. READ MORE

 5. 5. Cultural Ecosystem Services on the university campus - A student-centered approach to assess psychological and climate-related benefits of cultural ecosystem services on the university campus.

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Christoffer Hahn; [2021]
  Keywords : cultural ecosystem services; environmental appraisal; university campus; green areas; climate change adaptation; climate change mitigation; urban heat island effect; perceived biodiversity; perceived restorativeness; NCP; multifunctionality.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : With climate change being one of the largest worldwide challenges of our time, it is important to prevent the loss of natural ecosystems that can act to mitigate climate change. Moreover, ensuring that urban areas are designed for human needs in conjunction with climate change adaptation/mitigation for a sustainable environment is crucial. READ MORE