Essays about: "multiplexera"

Found 1 essay containing the word multiplexera.

  1. 1. Functionalization and Evaluation of Nanoparticle Probes for the Development of a 14-Plex Diagnostic assay

    University essay from KTH/Kemi

    Author : Samuel Narmack; [2021]
    Keywords : Functionalization; multiplex; probing; diagnostics; nanoparticles; Funktionalisering; multiplexera; sonder; diagnostik; nanopartiklar;

    Abstract : Detta projekt var ett samarbete mellan Aplex Bio AB och Scilifelab. Projektets mål var att utveckla en molekylär diagnostisk panel med förmågan att detektera och diskriminera mellan 14 olika typer av patogener. Projektet innehåller 4 kapitel med fokus på olika mål. READ MORE