Essays about: "munhåleinfektioner"

Found 2 essays containing the word munhåleinfektioner.

 1. 1. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Jansson; [2019]
  Keywords : ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Abstract : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. READ MORE

 2. 2. Dödlighet hos renkalvar vid kalvning i hägn

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emil Wikström; [2014]
  Keywords : Ren; Rangifer tarandus; Kalvdödlighet; Rovdjur; Nekrobacillos; Infektionssjukdomsutbrott;

  Abstract : Renen är ett hjortdjur som i Sverige ägs och sköts av samer organiserade i samebyar. För det mesta går renarna fritt och livnär sig på naturligt bete, men samlas ihop vid särskilda tillfällen för exempelvis märkning och slakt. Rennäringen idag är hårt pressad av rovdjurrelaterade förluster i renhjordarna. READ MORE