Essays about: "mykoplasma"

Found 3 essays containing the word mykoplasma.

 1. 1. Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Streng Lindström; [2018]
  Keywords : kennelhosta; hund; mykoplasma; pneumovirus; M. cyno;

  Abstract : Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. READ MORE

 2. 2. Elakartad lungsjuka hos nötkreatur : sjukdomen och problematik kring dess kontroll i Afrika söder om Sahara

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Madeleine Lodin; [2012]
  Keywords : CBPP; lungsjuka; pleuropneumoni; nöt; Afrika;

  Abstract : Elakartad lungsjuka hos nötkreatur (Contagious bovine pleuropneumonia, CBPP) är en bakterieorsakad pleuropneumoni som orsakar stora ekonomiska och sociala problem i stora delar av Afrika. Ingen annanstans i världen spelar den så stor roll som i de torra områdena söder om Sahara där den orsakar epidemier och är endemisk. READ MORE

 3. 3. Flavin-dependent thymidylate synthase candidate gene MSC0676 product in mycoplasma mycoides subsp. mycoides small colony

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Salah Eddin Albasoumi; [2010]
  Keywords : Flavin-dependent thymidylate synthase FDTS ; Nucleotide phosphotransferase; Recombinant protein expression; Mycoplasma mycoides subs. mycoides small colony MmmSC ;

  Abstract : .... READ MORE