Essays about: "mykorrhiza"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word mykorrhiza.

 1. 1. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christopher Mörk; [2020]
  Keywords : svamp; mykorrhiza; landskapsarkitektur; biosorption; mykoremidering;

  Abstract : Ämnet för kandidatarbetet är svamp; den organism som först möjliggjorde för växter att vandra upp från haven på land för 450 miljoner år sedan. Kandidatarbetet undersöker svamp ur ett landskapsarkitekturperspektiv genom en litteraturgenomgång som sedan mynnar ut i ett antal designprinciper. READ MORE

 2. 2. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Silwer; [2020]
  Keywords : Arbuscular mycorrhiza; biostimulator; crop physiology; mineral fertilizers; precision farming; Vitis vinifera;

  Abstract : About 23% of total global net anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) come from agricultural and forestry related activities. One of the largest contributors of GHG is the usage of nitrogen (N) and phosphorous (P) fertilizers, causing eutrophication and contributing to global warming. READ MORE

 3. 3. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellinor Järlung; [2019]
  Keywords : arbuskulär mykorrhiza; inokulering; AMF; landskapsrestaurering; inokuleringsmetoder;

  Abstract : Landskapsrestaurering handlar bland annat om att återskapa de artrika naturlandskap som en gång funnits. Forskning inom lanskapsrestaurering behövs då många vilda arter försvunnit under det senaste seklet. READ MORE

 4. 4. Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Sjöberg; [2019]
  Keywords : vitis vinifera; arbuskulär mykorrhiza; AMF; AM; drought stress; MIR; ISR; phosphorus;

  Abstract : Detta arbete undersöker vilken effekt arbuskulär mykorrhiza (AM) kan ha på odling av Vitis vinifera, med fokus på den svenska vinodlingen. En litteraturstudie har genomförts där olika vetenskapliga skriftliga källor och forskningsförsök har undersökts. Arbetet syftar till att besvara frågor kring hur AM kan påverka V. READ MORE

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sally Kanger; [2018]
  Keywords : ericoid mykorrhiza; amerikanska tranbär; Vaccinium macrocarpon; näringsupptag; resistens mot sjukdomar; resistens mot metallföroreningar;

  Abstract : Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). READ MORE