Essays about: "mykotoxikos"

Found 4 essays containing the word mykotoxikos.

 1. 1. Mykotoxiner i foder till häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Keywords : mykotoxin; häst; hästfoder;

  Abstract : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. READ MORE

 2. 2. Mykotoxiner i hästfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Åsa Andersson; [2016]
  Keywords : aflatoxiner; fusarium; häst; mykotoxikos; mögel; penicillium; sekundära metaboliter; svamp;

  Abstract : Mykotoxiner är giftiga sekundära metaboliter producerade av mögelsvampar. Mögelsvampar uppträder på grödor världen över, och de mest frekvent förekommande släkten som producerar toxiner är Aspergillus spp., Penicillium spp. och Fusarium spp. READ MORE

 3. 3. Mykotoxiner i spannmål : hur påverkar dessa mjölkkors hälsa och mjölkens kvalité?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Felicia Asp Tauni; [2014]
  Keywords : mykotoxiner; mjölkkor; ; hälsa; aflatoxiner; zearalenon; deoxynivalenol; mycotoxins; dairy cows; health; aflatoxins; zearalenone;

  Abstract : Mykotoxiner är sekundära metaboliter från mögelsvampar som ger toxiska effekter hos djur och människa. Mögelsvampar kan infektera spannmål både på fält och under lagring och kan då producera mykotoxiner vilket innebär att dessa toxiner kan förekomma i fodret till kor. READ MORE

 4. 4. Metabolism av mykotoxiner i våmmen

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Holmqvist; [2010]
  Keywords : Metabolism; Mykotoxiner; Våm; Nedbrytningskapacitet;

  Abstract : SammanfattningMykotoxiner är sekundära metaboliter som kan bildas av vissa mögelsvampar. Idisslare har generellt ett högre skydd mot mykotoxiner än vad enkelmagade djur har då våmmens mikroorganismer kan fungera som ett extra skydd mot mykotoxikos. READ MORE