Essays about: "myllning"

Found 3 essays containing the word myllning.

 1. 1. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Axel Nilsson; Richard Andersson; [2020]
  Keywords : rötrestprodukt; biogas; NPK; höstgödsling; höstvete; myllning; kväve; fosfor; kalium; skotträkning; EkoBalans KretsloppsNPK ;

  Abstract : Försöket handlar om att jämföra effekten av Ekobalans gödselprodukt (NPK 7-2-5), av pelleterade biogasrester, med YaraMila Raps (NPK 17-5-10), på antal skott i höstvete på våren efter höstgödsling. Innehållet i dessa produkter är snarlika varandra när vi jämför NPKinnehållet i produkterna. READ MORE

 2. 2. Radmyllning med kultivator

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik Nordqvist; Gustav Hilmér; [2016]
  Keywords : mineralgödning; gödsling; myllning; kultivatorpinne; placering; djupmyllning;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka vad den nya tekniken radmyllning med kultivator innan sådd har för påverkan på var gödningen placeras i marken. Arbetet har gjorts tillsammans med Väderstad AB. READ MORE

 3. 3. Ammoniakförluster vid flytgödselhantering : myllning och surgörning som metoder för att minska avgång vid spridning

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Johannes Eriksson; Victor Olaison; [2014]
  Keywords : stallgödsel; ammoniakavgång; kväve; direktmyllning; svavelsyra;

  Abstract : The ammonia emissions are an environmental issue since they contribute to eutrophication. By far the largest source of ammonia emissions is manure from agriculture and should therefore be reduced. Loss of ammonia is not only negative for the environment but also to the farmer who loses nitrogen that could have been used by the crop. READ MORE