Essays about: "mystik"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word mystik.

 1. 1. Exploring how multiple stories, connectivity, and mystique can give the illusion of a larger digital world that is rich in history and open for interpretations

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Lukas Thorburn; Oscar Floren Aréla; [2018]
  Keywords : Rhizomatic connections; Ubuntu philosophy; Multiple stories; Mystique;

  Abstract : This bachelor thesis will explore the possibilities in which game creators will be able to expand and enlarge their digital world and give the players the illusion that there is more to it than just the realm of the playable main character. This will be done through the usage of rhizomatic connections, ubuntu philosophy, multiple stories, and mystique. READ MORE

 2. 2. A Vegetarian Re-Enchantment of the World : Subjective experiences, gender, and emotion in German Vegetarianism read through the member magazines of the Deutscher Vegetarier-Bund 1895-1931

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Wilma Sjöberg; [2017]
  Keywords : vegetarianism; emotion; gender; re-enchantment; subjectivization theory; Germany; Weimar republic; Kaiserreich;

  Abstract : I denna uppsats analyseras det vegetariska subjektet med fokus på subjektiva upplevelser och genom detta belyses attraktioner och förändringar inom vegetarianismen mellan 1895–1931 i medlemstidskrifterna för Deutscher Vegetarier-Bund. Teoretiskt är uppsatsen grundad i subjektiviseringstesen med fokus på upplevelser, genus och känslor. READ MORE

 3. 3. Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2016]
  Keywords : sinnen; perception; gestaltning; miljö; återhämtning; trädgård; utomhusmiljö; sinnesupplevelse;

  Abstract : Då design av utemiljöer idag till stor del fokuserar på den visuella upplevelsen av en plats är det intressant att få större kunskap om gestaltning för upplevelser genom övriga sinnen, vilket man med stor fördel kan göra med växter eftersom de har möjlighet att stimulera alla sinnen. Denna uppsats redovisar kunskaper som erhållits i samband med en genomförd litteraturstudie kring hur landskapsarkitekten kan jobba med sinnesupplevelser i sin gestaltning. READ MORE

 4. 4. A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour : The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776)

  University essay from Uppsala universitet/Missionsvetenskap

  Author : Helwi Margarita Cadavid Yani; [2016]
  Keywords : love; God; neighbor; charity; affective; Discalced Carmelites; Barefoot Carmelites; spirituality; convent; nun; white-veiled; Catholic; church; mission; mysticism; mystic; Eucharist; Communion; heart; blood; imagery; metaphor; Purgatory; salvation; soul; sacrament; vision; visions; ineffable; union; rhetoric; rhetoric of femininity; humility; spiritual journal; writings; path; María de Jesús; Teresa of Avila; Teresian presence; Colonial Spanish America; Colombia; New Granada.; kärlek; Gud; nästan; Caritas; affektivt språk; Oskodda karmeliter; Barfota karmeliter; andlighet; andlig; spiritualitet; spirituell; väg; kloster; nunna; katolsk; kyrka; mission; mystik; eukaristi; kommunion; hjärta; blod; bildspråk; metafor; Skärselden; Purgatorium; själ; sakrament; vision; visioner; obeskrivlig; förening; retorik; ödmjukhet; andlig dagbok; skrifter; María de Jesús; Teresa av Avila; kolonial; Amerika; Nya Granada.;

  Abstract : María de Jesús (1690s-1776) was a white-veiled Discalced Carmelite nun of the San José convent in Santa Fe de Bogotá, founded in 1606. She professed in the year 1714, and her spiritual journal was printed in a chronicle about the convent in the 1940s. READ MORE

 5. 5. Vattenparkens växtgestaltning : hur dagvattenhantering och rekreation kan kombineras

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Niklas Klingberg; [2013]
  Keywords : rekreation; park; grönstruktur; växtgestaltning; dagvattenhantering; våtmark;

  Abstract : Detta examensarbete tog sin början med att Enköpings kommun behövde ett växtgestaltningsförslag till den planerade dagvattenanläggningen Paddeborgs vattenpark. Jag blev intresserad av projektet delvis för att det verkade roligt att få jobba med ett verkligt projekt för en kommun men också för att det involverar flera intressanta frågor. READ MORE