Essays about: "näringsbehov"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word näringsbehov.

 1. 1. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Cecilia Sterner; [2020]
  Keywords : equine; geriatric; yearling; protein; digestion; feed;

  Abstract : The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health can affect the uptakes of nutrients. READ MORE

 2. 2. Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sigrid Andersson; [2020]
  Keywords : japansk vaktel; Coturnix japonica; näringsbehov; utfordring; äggproduktion;

  Abstract : Det finns ingen samlad rekommendation om vad en äggläggande japansk vaktel har för näringsbehov eller vad den bör utfodras med. Den information som finns bygger delvis på uppskattningar gjorda på vaktlar i en annan ålder eller djur av annan art, som t.ex kalkon. READ MORE

 3. 3. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elin Johansson; [2020]
  Keywords : fosterutveckling; näringsbehov; essentiella fettsyror; tillväxt; födelsevikt; råmjölk;

  Abstract : Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. READ MORE

 4. 4. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Lundqvist; [2020]
  Keywords : grovfoder; halm; häst; hönät; ätbeteende; äthastighet; ättid;

  Abstract : Hästens digestionssystem är utformat för att inta små mängder föda under en större del av dygnet. I dagens hästhållningssystem utfodras hästar ofta på ett sätt som ger dem begränsade möjligheter att utföra sitt naturliga födosöksbeteende. En utfodringsstrategi där hästen kan äta under lång tid är fri tillgång på vallfoder. READ MORE

 5. 5. Evaluating the sustainability of vegetarian, vegan, and New Nordic diets in Sweden : Combining environmental and nutritional aspects

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Martin Janoco; [2019]
  Keywords : environment; sustainability; sustainable diet; life cycle assessment;

  Abstract : Changing the western dietary pattern toward a healthier diet with reduced intake of animal foods is a commonly recognized strategy in the ongoing effort for global sustainability. Since animal foods tend to have a high environmental impact, vegetarian diets are often suggested as an ecological alternative to the typical Western diet. READ MORE