Essays about: "näringsstatus"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word näringsstatus.

 1. 1. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Christian Lundström; [2022]
  Keywords : Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Abstract : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. READ MORE

 2. 2. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cecilia Hallquist; Sara Vincent; [2022]
  Keywords : diet; djurägare; enkät; fysiologi; hälsa; katt; kunskapsnivå; nutrition; utfodring; åldersfaktor;

  Abstract : Med en ökande ålder förändras kattens fysiologi och därmed dess näringsbehov. Utan kunskaper hos kattägare om dessa förändringar kring kattens näringsbehov kan det resultera i bristande utfodring. Det kan leda till sjukdomar som med rätt utfodring kan förebyggas. READ MORE

 3. 3. Nursing interventions to prevent and treat malnutrition in older adults : a literature review

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Hanna Pettersson; Soffía Stephensen; [2020]
  Keywords : Malnutrition; Aged; Nursing care; Prevention control; Undernäring; Äldre; Omvårdnad; Förebyggande åtgärder;

  Abstract : Background World Health Organization reports that there are no exact statistics of how many older adults worldwide suffer from malnutrition, but available data suggest that about 15–60 percent of older adults cared for in hospitals, nursing homes and home-care programmes are suffering from malnutrition. It is important that the registered nurse is aware of different interventions and how they can be implemented in order to improve the nutritional status of the older adult. READ MORE

 4. 4. Dependence of Total Mercury in Superficial Peat With Nutrient Status: Implications for Stability of Peat as an Archive of Hg Deposition

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Jacob Smeds; [2020]
  Keywords : Peat; mercury; paleoarchive; chronosequence;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Tillväxtproblematik i broccoli : sort eller gödslingsberoende?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Magnus Gränsbo; [2020]
  Keywords : broccoli; hål i stock; ihålig stock; borbrist;

  Abstract : Broccoliodling är dyrt och innebär många risker för odlaren. Det finns flertalet kvalitetsfel som kan uppstå. Hål i stock är ett av dessa kvalitetsfel och det kan kosta odlaren stora delar av skörden i svåra fall. READ MORE