Essays about: "närproducerat"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word närproducerat.

 1. 1. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Lindell; [2020]
  Keywords : närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Abstract : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. READ MORE

 2. 2. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 3. 3. Ingen människa är en ö : en studie om vikten av den sociala omgivningen för småskaliga livsmedelsföretag i Norrbotten

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Tegelid; [2018]
  Keywords : lokal mat; närproducerat; Norrbotten; entreprenörskap; inbäddning; symboliskt kapital; kulturellt kapital; space and place;

  Abstract : Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Dessa ord skrev poeten John Donne för över 400 år sedan. READ MORE

 4. 4. Beslut om ursprung i svenska livsmedelsbutiker och på restauranger : konsumenters beslut om svenskt kött

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Stina Karlsson Rosendahl; [2017]
  Keywords : beslutsprocess; konsumentbeteende; restaurang; svenskt kött; intervju; konsumenter;

  Abstract : Idag finns det inte ursprungsmärkning på restaurangernas måltider i samma utsträckning som i livsmedelsbutiker. Jämfört med livsmedelsbutiker där konsumenterna står inför många val och kan göra ett aktivt val att välja kött. READ MORE

 5. 5. Det gröna guldets återkomst : svensk humleproduktion till en växande bryggerinäring

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Siri Larsson; [2016]
  Keywords : humle; humleproduktion; hantverksbryggerier; ölindustri; intervjustudie;

  Abstract : Humle (Humulus lupulus) är en historisk kulturgröda som odlats flitigt i Sverige under flera århundraden. Humle är en viktig smakingrediens i öl, och innan metoder för pastörisering introducerades i Sverige i början av 1900-talet tillsattes humle även för sin konserverande effekt. READ MORE