Essays about: "nötallergi"

Found 1 essay containing the word nötallergi.

  1. 1. The development of pictograms for use on food products containing nuts

    University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Yad Emin; Victoria Nilsson; [2014]
    Keywords : nötallergi; nut allergy; allergenmärkning; allergen labelling; livsmedelsmärkning; food labelling; piktogram; pictogram;

    Abstract : Denna studie undersöker hur märkning på livsmedelsförpackningar kan göras tydligare för personer med nötallergi. Tidigare studier visar att det finns brister i dagens märkningar och att detta i sin tur skapar problem. READ MORE