Essays about: "nötkött"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word nötkött.

 1. 1. Prisvolatilitet, riskbedömning och strategi hos svenska lantbrukare på grund av kriget i Ukraina : riskhantering i det svenska lantbruket

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Gustafsson; Jacob Nylander; [2022]
  Keywords : krig; risk; prisvolatilitet; strategi;

  Abstract : Olika former av kriser är en stor faktor som kan leda till stora problem för lantbrukare. Syftet med detta arbete är att undersöka vad personer ifrån olika delar av lantbrukssektorn tänker kring de stora prissvängningarna som är till följd av kriget och hur man som lantbrukare ska agera för att minimera riskerna det innebär. READ MORE

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Saloniemi; [2022]
  Keywords : Livsmedelsproduktion; nötkreatur; självförsörjning; klimatförändring;

  Abstract : I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. READ MORE

 3. 3. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Adlers; [2022]
  Keywords : attityder; attitydförändringar; beslutsteori; EU; marknadsvillkor; nötköttsproduktion; självförsörjning; spannmålsproduktion;

  Abstract : Ett omtalat uttryck är LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) påstående om att ”varannan tugga i Sverige är importerad”. Det innebär att Sveriges totala självförsörjningsgrad uppgår till 50 procent och landet är därmed beroende av importhandel. Svensk nötköttsproduktion har en stor betydelse för jordbrukets uthållighet. READ MORE

 4. 4. Nötboskap i en geografiskt avgränsad distributionskedja : en kvalitativ fallstudie om lokalproducerat nötkött och dess mervärden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Izabelle Fahlgren; Amanda Larsson; [2022]
  Keywords : Distributionskedja; lokalproducerat; mervärden; nötboskap; närproducerat;

  Abstract : Coronapandemin har bidragit till att fler konsumenter fått ett större allmänt intresse kring lokalproducerade livsmedel. Det kan gynna den geografiska samhörigheten i form av en ökad sysselsättning och en levande landsbygd. Det kan också stimulera den lokala ekonomin, då produktionen och försäljning stannar i närområdet. READ MORE

 5. 5. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Amanda Sjölund; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; offentlig måltid; måltidsanalys; rekommendationer;

  Abstract : Livsmedelssystemet står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar samtidigt med stora påfrestningar på planetens naturliga system. Vid år 2050 beräknas världens befolkning uppnå ungefär 10 miljarder människor. READ MORE