Essays about: "nötköttsproduktion"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word nötköttsproduktion.

 1. 1. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Saloniemi; [2022]
  Keywords : Livsmedelsproduktion; nötkreatur; självförsörjning; klimatförändring;

  Abstract : I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. READ MORE

 3. 3. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Johansson; [2022]
  Keywords : Animal Behaviour; Human-animal interaction; Protocol; Direct observations; Loading; Transport; Unloading; Driving race; Conventional; KRAV-certified;

  Abstract : The slaughter process, from loading the animals on the transport on-farm until stunning at the slaughterhouse, makes our production animals exposed to stressful situations and unknown environments. Animal welfare prior to slaughter has been questioned for several years and science behind how animal welfare is affected is lacking. READ MORE

 4. 4. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Adlers; [2022]
  Keywords : attityder; attitydförändringar; beslutsteori; EU; marknadsvillkor; nötköttsproduktion; självförsörjning; spannmålsproduktion;

  Abstract : Ett omtalat uttryck är LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) påstående om att ”varannan tugga i Sverige är importerad”. Det innebär att Sveriges totala självförsörjningsgrad uppgår till 50 procent och landet är därmed beroende av importhandel. Svensk nötköttsproduktion har en stor betydelse för jordbrukets uthållighet. READ MORE

 5. 5. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ulrika Aschan; [2021]
  Keywords : stochastic frontier analysis; technical efficiency; swedish beef farming; FADN;

  Abstract : This thesis presents an estimation of the farm level technical efficiency of Swedish farmers specialized in beef cattle production. The aim is to estimate a score between 0 and 1 which illustrates how efficient the Swedish beef farmers are given the technical assets available. READ MORE