Essays about: "nötkreatur"

Showing result 1 - 5 of 241 essays containing the word nötkreatur.

 1. 1. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Andersson; [2021]
  Keywords : mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Abstract : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. READ MORE

 3. 3. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Ådén; [2021]
  Keywords : betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Abstract : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. READ MORE

 4. 4. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Lennartsson; [2021]
  Keywords : Babesia divergens; cattle; imidocarb; Ixodes ricinus; Sweden; questionnaire study;

  Abstract : De huvudsakliga blodparasiterna som våra domesticerade djur drabbas av är protozoer, ett av dess stora släkten är Babesia spp. Parasiten överförs från olika fästingar, via saliv, till ryggradsdjur och ger upphov till sjukdomen babesios. READ MORE

 5. 5. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; [2021]
  Keywords : nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Abstract : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. READ MORE