Essays about: "nötkreatur"

Showing result 1 - 5 of 227 essays containing the word nötkreatur.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 2. 2. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Borg; [2019]
  Keywords : Dystoki; Kejsarsnitt; Nötkreatur; Ko; Tacka;

  Abstract : Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får. READ MORE

 3. 3. Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Andrén Lagerwall; [2019]
  Keywords : Mjältbrandsutbrotten i Sverige; mjältbrand;

  Abstract : Bacillus anthracis är en sporbildande, grampositiv bakterie som orsakar sjukdomen mjältbrand hos både människor och djur. De djurslag som oftast drabbas är nötkreatur samt andra små idisslare som till exempel får och getter. Inkubationstiden varierar från timmar till dagar och djuren dör vanligen snabbt utan tidigare symptom. READ MORE

 4. 4. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Carina Tufvesson; [2019]
  Keywords : parasiter; infektion; köttkvalitet; idisslare; nötkreatur; får;

  Abstract : Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. READ MORE

 5. 5. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Jobusch; [2019]
  Keywords : fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Abstract : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. READ MORE