Essays about: "nötkreatur"

Showing result 1 - 5 of 265 essays containing the word nötkreatur.

 1. 1. Aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo) i förhållande till olika miljöfaktorer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elvira Karjel; [2022]
  Keywords : lejon; Panthera leo; aktivitetdygnsrytm; månfas; molntäcke; nederbörd; regn; jaktlycka; boskap; nötkreatur; predation;

  Abstract : The lion is one of few large predators that have suffered terrible population losses over the past two decades. As a result of this lions are now considered vulnerable on the IUCN Redlist, and on their way towards becoming endangered. The estimated number of individuals is approximately 32 000 today, and the majority are found in Africa. READ MORE

 2. 2. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Sanna Johansson; [2022]
  Keywords : sambete; nötkreatur; får; parasiter; elakartad katarralfeber; betesbeteende;

  Abstract : I denna litteraturstudie sammanställs och diskuteras vetenskapliga forskningsresultat rörande sambete mellan nötkreatur och får. Detta för att kunna se vilka fördelar eller nackdelar det finns som skulle kunna vara aktuella för den svenska köttproduktionen. READ MORE

 3. 3. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE

 4. 4. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Mikaela Samuelsson; Lovisa Söderlund; [2022]
  Keywords : Kostnad på bete; kviga; TB-kalkyl; betesdrift; stöd; vikt på kviga; tillväxt; kostnadssimulering; uppfödning;

  Abstract : I Sverige finns en beteslagstiftning som är tvingande och därmed måste alla nötkreatur över sex månaders ålder vara ute på bete under sommaren. Beroende på vart i landet produktionen bedrivs är längden av betesdriften varierande. READ MORE

 5. 5. Genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mikaela Nordström; [2022]
  Keywords : kor; nötkreatur; hornbildning; kullig; hornlös; scurs; mjölkkor; genetiskt samband; avhorning; avel;

  Abstract : Denna litteraturstudie sammanställer information om vilka genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor samt hur nedärvningsprocessen för horn, scurs och kullighet fungerar. Behornade kor medför problem som högre skaderisk, ökade veterinärkostnader och aggressiva beteenden och därför avhornas kor i animalieproduktion rutinmässigt. READ MORE