Essays about: "nackdelar med litteratur"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words nackdelar med litteratur.

 1. 1. Hästgödsel : en värdefull resurs

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Lisa Sundström; [2022]
  Keywords : näringsinnehåll; strömaterial; kompostering; biogas; förbränning;

  Abstract : This report presents the resource horse manure and its different applications. The work is divided in two parts, a literature study and a case study. In the case study six stakeholders within agriculture and biogas production was interviewed. Horse manure is a resource to be used both in agriculture and biogas production. READ MORE

 2. 2. Observability of Cloud Native Systems: : An industrial case study of system comprehension with Prometheus & knowledge transfer

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Anton Widerberg; Erik Johansson; [2021]
  Keywords : Kubernetes; Microservice Architecture; System Comprehension; Observability; Knowledge Management; Knowledge Transfer.; Kubernetes; Microservice Arkitektur; Systemförståelse; Observerbarhet; Kunskapshantering; Kunskapsdelnin;

  Abstract : Background:                                                                                                            Acquiring comprehension and observability of software systems is a vital and necessary activity for testing and maintenance; however, these tasks are time-consuming for engineers. Concurrently cloud computing requires microservices to enhance the utilization of cloudnative deployment, which simultaneously introduces a high degree of complexity. READ MORE

 3. 3. Treatment methods of long bone fractures in equines : comparing Swedish and foreign experience

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sergey Gazeev; [2021]
  Keywords : equine; long bone; fracture; osteosynthesis;

  Abstract : The treatment of long bone fractures in horses remains to be a challenge for equine veterinarians, since it is necessary to succeed treating an animal sometimes weighing over 500kg that will have to endure fracture repair procedures and rehabilitation for at least 3 months and manage the resulting complications. The objective of this study is to investigate and shed light over some of the treatment techniques for long bone fractures in equines, and to sample new data from a questionnaire, answered by experienced equine surgeons in Sweden, summarising the obtained results with the already existing research. READ MORE

 4. 4. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Greta Öst; [2021]
  Keywords : absorptionsförmåga; beteende; komposteringsegenskaper; luftkvalitet; luftvägar; preferenser;

  Abstract : Val av strömaterial som underlag i hästens box eller lösdrift är viktig då det kan ha en stor påverkan på hästens välfärd. Förutom hästens välfärd finns även andra viktiga kriterier att ta hänsyn till såsom miljö, ekonomi och arbetsbelastning. READ MORE

 5. 5. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE