Essays about: "narrow-leaf lupin"

Found 2 essays containing the words narrow-leaf lupin.

 1. 1. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Keywords : blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Abstract : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. READ MORE

 2. 2. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Christina Berkey; [2017]
  Keywords : Blålupin; Lupinus angustifolium; proteingröda; proteinfoder; växtföljder;

  Abstract : Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. READ MORE