Essays about: "nationalmuseum"

Found 5 essays containing the word nationalmuseum.

 1. 1. Blasieholmsudden får liv på nytt : ett gestaltningsförslag och analys baserat på teorier för hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Gustafsson; [2019]
  Keywords : Blasieholmen; Blasieholmsudden; Hållbar stadsplanering; PEBOSCA; Jan Gehl; Gestaltning; Stockholm;

  Abstract : Hållbar stadsplanering är en nyckelfaktor i arbetet för en hållbar framtid. För att förstå vad som är hållbar stadsplanering är det av stor vikt att förstå hur människor använder städer, vilka faktorer som gör platser i städerna uppskattade, fulla med liv och hållbara. READ MORE

 2. 2. Treading the Timeline : A Study of the Newly Renovated Permanent Art and Design Exhibition at Nationalmuseum, Stockholm

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Linn Högström-Schnee; [2018]
  Keywords : art history; art museums; history of art exhibitions; museology; Nationalmuseum; permanent exhibitions; public museums; ritual structure;

  Abstract : The present study is, to my knowledge, the first investigating the newly renovated and rearranged permanent art and design exhibition at Nationalmuseum, Stockholm: The Timeline. The exhibition presents Western art from 1500 to 1914 and design and portraiture from 1500 until today in a chronological arrangement. READ MORE

 3. 3. Multimodal Communication & Identity Building Through the Websites of French and Swedish Art Museums.

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Sofia Hovemyr; [2017-10-26]
  Keywords : Communication; Museum; Web design; Identity; France; Sweden; Culture; Design;

  Abstract : In this thesis the multimodal aspects of websites belonging to art museums from Sweden andFrance ( Nationalmuseum, Moderna Museet, Musée d’Art Moderne, and Louvre ) are analyzedin order to identify what could be improved in terms of an effective identity building andcommunication of the business to the potential visitor.Sweden and France are two nations with a relationship going long back, even so they arediffering in many ways. READ MORE

 4. 4. Cultural Diversity and Integration at Museums : A Study of Pedagogical Programmes for Immigrants at National Museums in Finland and Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Linnea Ollaiver; [2016]
  Keywords : Cultural Diversity; Intercultural communication; National museums; Interkulturell kommunikation; Kulturell mångfald; Museipedagogik; Museer;

  Abstract : The aim with this study is to shed light on the relationship between ideals and practises at the National Museum of Finland (the NMF) and at the Swedish History Museum (the SHM). The focus is on the museums’ role in society regarding integration and cultural diversity. READ MORE

 5. 5. Concrete evolution

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Moa Rydberg Dahlin; [2013]
  Keywords : Tillbyggnad; nationalmuseum; Blasieholmen; Stockholm;

  Abstract : Den primära frågan i projektet har varit: Hur relaterar en tillbyggnad till den historia som en huvudbyggnad bär på?Resultatet är att den mest lämpade delen har växt ut, men anpassats för att rymma de funktioner som saknas i huvudbyggnaden.Min ambition har varit att få tillbyggnaden att både kännas som en naturlig del av Nationalmuseum och dess historia, samtidigt som den är ett eget kapitel. READ MORE