Essays about: "nationella genbanken"

Found 3 essays containing the words nationella genbanken.

 1. 1. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Claesson; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Abstract : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. READ MORE

 2. 2. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alva Hällberg; [2019]
  Keywords : klonarkiv; äpple;

  Abstract : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. READ MORE

 3. 3. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik De Vahl; [2016]
  Keywords : Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Abstract : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. READ MORE