Essays about: "nationella museer"

Found 3 essays containing the words nationella museer.

 1. 1. Modern Turkish National Identity in Museums : Representation Analysis in Istanbul Museums and Heritage Sector Between 2010-2020

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Lilaf Ajjo; [2021]
  Keywords : National identity; Turkey; National identity representation; Power; Narrative representation; Heritage use; Nationell identitet; Turkiet; nationella museer; folkrepresentation; makt; kollektivt minne;

  Abstract : The representation of national identity in museums of the 21st century´s diverse and multicultural societies is a challenging task. It is a task that involves questions of narrative and heritage inclusivity as well as questions of power and ideology. READ MORE

 2. 2. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Olga Zabalueva; [2018]
  Keywords : migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. READ MORE

 3. 3. Cultural Diversity and Integration at Museums : A Study of Pedagogical Programmes for Immigrants at National Museums in Finland and Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Linnea Ollaiver; [2016]
  Keywords : Cultural Diversity; Intercultural communication; National museums; Interkulturell kommunikation; Kulturell mångfald; Museipedagogik; Museer;

  Abstract : The aim with this study is to shed light on the relationship between ideals and practises at the National Museum of Finland (the NMF) and at the Swedish History Museum (the SHM). The focus is on the museums’ role in society regarding integration and cultural diversity. READ MORE