Essays about: "natural material"

Showing result 1 - 5 of 489 essays containing the words natural material.

 1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 2. 2. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 3. 3. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 4. 4. Improvements of ground anchors for Better Shelter

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Joel Olsson; Richard Härlin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This report is part of a bachelor’s degree project in solid mechanics at KTH, Stockholm. It is performed by two students on behalf of the social enterprise Better Shelter, which provides shelters for people displaced by war and natural disasters. READ MORE

 5. 5. Investments in Academic Renewable Electricity Generation Technology Spin-Offs : A Qualitative Study on High Capital Limitations for Underexplored Renewable Energy Sources

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Yann Braune; [2020]
  Keywords : Renewable Energy Generation Technologies REGT ; Underexplored Renewable Energy Sources; University Spin-Off; Funding Ecosystem; Funding Gap; Degree of Utilization; Cross-Disciplin;

  Abstract : Due to an intensified climate change discourse, renewable energy technologies find higher attention within the energy system and increasingly compete with traditional energy conversion systems. Electricity is progressively being generated through renewable electricity generation technologies (REGT) which harness naturally existing energy fluxes (wind, tide, heat, sun) and convert it to electricity. READ MORE