Essays about: "natural resource management"

Showing result 1 - 5 of 196 essays containing the words natural resource management.

 1. 1. Humanitarian Supply Chain: Improvement of Lead Time Effectiveness and Costs Efficiency : A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Ester Listani Jayadi; Najmus Sadat; Hugo Richit; [2020]
  Keywords : Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration.;

  Abstract : Title: Humanitarian Supply Chain: Improvement of lead time effectiveness and cost-efficiency. A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners. Authors: Ester Lisnati Jayadi, Hugo Richit, Najmus Sadat. READ MORE

 2. 2. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christine Aminoff; [2020]
  Keywords : rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Abstract : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. READ MORE

 3. 3. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Arvidsson; [2020]
  Keywords : naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Abstract : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. READ MORE

 4. 4. Enabling and hindering factors to successfully governing ecosystem services in a cross-collaborative setting

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Bianca Whitcher; Alice Mattsson; [2020]
  Keywords : Cross-sector collaboration; Ecosystem service governance; Forest management; Sustainable development;

  Abstract : This research paper hones into the field of natural resource management. More specifically, it investigates cross-sector collaborations around the governance of ecosystem services in the forestry sector. READ MORE

 5. 5. Governing the Commons with Aboriginal Principles : Indigenous Knowledge in Fire Management Practices Arguments for Implementation

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Alessandra Giolo; [2020]
  Keywords : aboriginal; fire; fire regimes; commons; resource management;

  Abstract : Elinor Ostrom challenges the view that states and markets alone have the potential to successfully regulate policymaking processes regarding long term sustainability of natural resources, promoting self-governing institution and communities in governing commons. Forestry management is concerned with administrative, social, environmental and economic aspects on forests and forestry resources, which in particular climates require adaptive measures accordingly with local environmental conditions. READ MORE