Essays about: "nature and children s development"

Showing result 1 - 5 of 72 essays containing the words nature and children s development.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pauline Green; [2021]
  Keywords : lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Abstract : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. READ MORE

 3. 3. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Keywords : childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Abstract : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. READ MORE

 4. 4. "THREATENED AND THREATENING SEAS" Children’s Perceptions of the Marine Environment and Environmental Attitudes towards Marine Pollution in Kuta, Lombok

  University essay from

  Author : Roos van der Meijden; [2020-10-19]
  Keywords : Early childhood learners; environmental attitudes; environmental perspectives; human-nature relation; marine pollution;

  Abstract : Aim:The aim of this study was to investigate early childhood learners’ (5-8 years old) perceptions of the marine environment (beach and sea) and their environmental attitudes towards marine pollution through an educational intervention consisting of a drawing exercise and an in-class discussion.Theory:Social-cognitive theory was used from which to explore environmental perspectives environmental attitudes, and the human-nature relation/connection. READ MORE

 5. 5. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE