Essays about: "nature conservation"

Showing result 1 - 5 of 303 essays containing the words nature conservation.

 1. 1. Using Conservation Conflict Transformation as a Framework to Address Social Conflict Over Wildlife in a Swedish County

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Juliana Theresa Bennett; [2020-02-18]
  Keywords : Sweden; Västra Götalands län; Large Carnivore Management; Human-Wildlife Conflicts; Conservation Conflict Transformation;

  Abstract : In Europe, and throughout the world, the return and preservation of large carnivores isescalating tensions between stakeholder groups, as well as between local actors andauthorities. While wolf conservation efforts have generally been accepted across Swedishauthorities, nature organizations, and the public, there are others who argue that thepreservation of wolves is threatening local values and traditions. READ MORE

 2. 2. Tourism and marine resource conservation tentacle in tentacle? Zanzibari hotels as biosphere stewards in support of octopus closures

  University essay from Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Author : Michael Bohlin; [2020]
  Keywords : Corporate biosphere stewardship; tourism; marine resource conservation; small-scale fisheries; Zanzibar; trade; value chain; octopus; signal dilution; Mashirikiani ya kibiosphere stewardship; utalii; uhifadhi wa rasilimali zabahari; wavuvi wadogo wadogo; Zanzibar; biashara; mnyororo wa thamani; pweza; signal dilution;

  Abstract : Tourism fuels the Zanzibari economy but adds to the depletion of marine resources. However, the concept of corporate biosphere stewardship suggests that companies with consolidated power can influence sustainability pathways. READ MORE

 3. 3. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 4. 4. Varufiering i hållbarhetens namn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henrik Mikael Waldin; [2020]
  Keywords : varufiering; hållbar utveckling; biosfärområden; social organisering;

  Abstract : Denna uppsats handlar om hur de värden vi tillskriver naturen paketeras och varufieras i samband med hållbar utveckling. UNESCOs biosfär-områden utgör en arena för genomförandet av FNs globala hållbarhets-mål och används därför som fallstudie i uppsatsen. READ MORE

 5. 5. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; [2020]
  Keywords : luckhuggning; Populus tremula; Salix caprea; ljus;

  Abstract : I norra Sverige har effektivt skogsbruk och minskad brandfrekvens under det senaste århundradet medfört att äldre skog med gamla lövträd är sällsynt förekommande. I denna del av landet har framförallt asp och sälg stor betydelse för den biologiska mångfalden. READ MORE