Essays about: "nature protection"

Showing result 1 - 5 of 268 essays containing the words nature protection.

 1. 1. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Amanda Gagné; [2021]
  Keywords : Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. READ MORE

 2. 2. The hydrodynamic impacts of Estuarine Oyster reefs, and the application of drone technology to this study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Oskar Evert Johansson; [2021]
  Keywords : Geography; Geographical Information Systems; GIS; Physical Geography; Oyster Reef; Drone; UAV; Hydrodynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The impacts of climate change are being seen within the estuarine environment through erosion and shoreline retreat, associated with sea-level rise and changes in storm activity. Restoration oyster reefs have been identified as a working-with-nature strategy to protect and restore these shoreline environments, stabilising sediment, and reducing erosion. READ MORE

 3. 3. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therése Strömvall Nyberg; [2021]
  Keywords : skyddade områden; Aichimål 11; EU; IUCN; protected areas; Aichi goal 11;

  Abstract : För att försöka stoppa förlusten av biodiversitet har internationella mål och direktiv satts upp, såsom Aichimål 11 och art- och habitatdirektivet, med intentionerna och kraven att de ska implementeras på nationell nivå. Det gör så att internationell statistik förs över länders framsteg och hur långt de lyckats med att uppnå tidigare nämnda mål och direktiv. READ MORE

 4. 4. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE

 5. 5. Optical characterisation of AAO/CsPbBr3 perovskite nanocomposites

  University essay from Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Klára Nováková; [2021]
  Keywords : perovskite; scintillator; optoelectronics; semiconductor; X-ray detection; Physics and Astronomy;

  Abstract : Direct bandgap metal lead halide perovskites offer promising optoelectronic properties desirable in a wide range of applications including photodetection. However, the incomplete and poor understanding of the photophysical processes taking place in these materials, along with their poor stability, is the bottleneck for optimisation and further development of metal halide perovskite devices. READ MORE