Essays about: "naturlig föryngring"

Found 1 essay containing the words naturlig föryngring.

  1. 1. Virkesproduktionen under 80 år i ett fältförsök i Dalarna med olika skogsskötselsystem

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Susanne Spreer; [2010]
    Keywords : Virkesvolym; Tillväxt; Medeltillväxt; Blädningsbruk; Plantering; Självföryngring; Fröträd; Dimensionsavverkning; Orörd;

    Abstract : I Sverige är trakthyggesbruk med kalhuggning det dominerande skötselsystemetmen intresset för kalhyggesfritt skogsbruk har ökat de senaste åren. Alternativentill kalavverkning är omdiskuterade och kritiseras ofta för att inte vara lönsamma. READ MORE