Essays about: "naturlig miljö"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the words naturlig miljö.

 1. 1. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. READ MORE

 2. 2. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Vera Shaswar; [2020]
  Keywords : äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. READ MORE

 3. 3. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Sperr; [2020]
  Keywords : lekskulptur; lek; skulptur; offentlig konst; lekmiljö; affordance; design;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen behandlar vilka argument det finns för användandet av lekskulpturer i den moderna staden och för ett resonemang kring dess möjliga gestaltning. En lekskulptur är en skulptur konstruerad med syftet att agera lekredskap och fick ett genomslag i mitten av 1900-talet. READ MORE

 4. 4. Gestaltningen av Järla stationstorg ur ett trygghetsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Pia Dahlman; [2020]
  Keywords : stadsplanering; trygghet; säkerhet; offentlig miljö; stationstorg; mobilitet; brottsprevention; CPTED; naturlig övervakning; ”ögon”;

  Abstract : En välutvecklad och pålitlig kollektivtrafik som möjliggör mobilitet är avgörande för livet i staden; men för att stadsrummet ska frodas behöver invånarna känna sig trygga nog att använda det. Redan på 1960-talet diskuterade Jane Jacobs vikten av ”ögon” och naturlig övervakning för att en plats ska upplevas trygg. READ MORE

 5. 5. Mission Climbossible : A study ofimmersive vertical locomotion inimpossible spaces for virtual reality

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hedvig Reuterswärd; [2020]
  Keywords : Virtual Reality. Human-Computer Interaction. Virtual environment. Virtual Reality. Immersion. Locomotion. Natural locomotion. Vertical locomotion. Climbing. Motion mea- layer experience. Game experience. Navigation. Human-centered computing;

  Abstract : In recent years, the edges between reality and virtual reality have been further smudged as today’s software and hardware allows for wireless immersive experiences. In an attempt to solve locomotion as the last piece of the puzzle of perfecting immersive virtual realities, impossible spaces have been developed to support natural locomotion. READ MORE