Essays about: "naturliga fiender"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words naturliga fiender.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 2. 2. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Mina Sattar Panahi; [2018]
  Keywords : blygrå rapsvivel; skidgallmygga; Ceutorhynchus assimilis; Dasineura brassicae; raps;

  Abstract : Den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan räknas till två av de alvarliga skadegörarna i raps runt om i Europa. Tidigare har betydande angrepp endast skett enstaka år i Sverige men under de 3 senaste växtsäsongerna har höstrapsen i södra Sverige drabbats hårt av angrepp. READ MORE

 3. 3. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 4. 4. Are birds in agricultural habitats attracted to plant volatiles?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Malin Leidefors; [2018]
  Keywords : insectivorous birds; avian olfaction; foraging; herbivore-induced volatiles; pest control;

  Abstract : Birds’ ability to fly allows them to track resource abundance and relocate themselves to areas with more resources. It has been a longstanding belief that they forage mainly through visual cues due to their relatively small olfactory bulbs. READ MORE

 5. 5. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Yenny Leijon; [2017]
  Keywords : IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. READ MORE