Essays about: "naturligt"

Showing result 1 - 5 of 503 essays containing the word naturligt.

 1. 1. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE

 2. 2. Design and implementation of embedded system for chl-a fluorescence detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anargyros Katsogridakis; [2021]
  Keywords : Embedded systems; Microcontrollers; Harmful algal bloom; Climate change; chl-a fluorescence; Inbyggda system; mikrokontroller; skadlig algblomning; klimatförändring; chl-a-fluorescens;

  Abstract : Over the last decades, the effects of climate change have become increasingly evident across natural environments. Apart from other areas, climate change poses a serious threat on water quality. READ MORE

 3. 3. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : David Falk; [2021]
  Keywords : Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Abstract : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. READ MORE

 4. 4. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Oscar Nilzén; [2021]
  Keywords : sacred forests; shrine; Japan; religion; forest management;

  Abstract : Forests have played a major role in the development of human society across the world. It is therefore no surprise that a natural resource which is such an integral part of human life gave rise to religious beliefs, superstition and notions of the supernatural in connection to trees. READ MORE

 5. 5. A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Denice Perkhed; [2021]
  Keywords : Binaural recordings; absorbtion coefficient; reverberation time; anechoic chamber; listening test; Psychoacoustics; Technology and Engineering;

  Abstract : Children in Swedish preschools are exposed to high noise levels that can cause hearing damage or voice related problems among both teachers and students, this since they have to raise their voice in order to make themselves heard in a noisy environment. Because of this it is of interest to be able to predict the sound environment in preschools. READ MORE