Essays about: "naturreservat"

Showing result 1 - 5 of 69 essays containing the word naturreservat.

 1. 1. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Vestberg; [2019]
  Keywords : färg; färgupplevelser; färgmaterial; naturreservat; friluftsanordningar; landskapsarkitektur; gestaltning;

  Abstract : Att planera för - och genomföra - tillgänglighetsåtgärder för friluftsliv i skyddade natur är något som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna arbetar aktivt med. En viktig uppgift är att ta hänsyn till platsen och inte låta platsens utseende förvanskas. Ett begrepp som ofta nämns är att anordningar ska smälta in i omgivningen. READ MORE

 2. 2. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Magdalena Arvidsson; [2018]
  Keywords : Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Abstract : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. READ MORE

 3. 3. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Modin; [2018]
  Keywords : Lycaena helle; violet copper; Lepidoptera; Lycaenidae; mobility; dispersal; resource selection function; habitat selection; connectivity; metapopulation; stepping stone;

  Abstract : Lycaena helle is an endangered butterfly that is mainly threatened by habitat degradation and fragmentation. For all species with a fragmented distribution, knowledge about mobility, habitat requirements and connectivity is key to developing successful conservation strategies. READ MORE

 4. 4. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Litsmark; [2018]
  Keywords : naturreservat; hållbar utveckling; naturkontakt; hälsa; miljöengagemang; miljökvaliteter; sociala värden;

  Abstract : Naturen ha en lång rad positiva effekter på hälsa och välmående och kan även bidra till människors miljöengagemang och en hållbar livsstil. Att hitta former för att erbjuda människor naturkontakt kan därför vara väsentligt för att hantera dagens folkhälso- och miljöproblem. READ MORE

 5. 5. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE