Essays about: "need for Biofuels"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words need for Biofuels.

 1. 1. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Keywords : Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Abstract : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. READ MORE

 2. 2. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Bengtsson; [2020]
  Keywords : attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Abstract : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. READ MORE

 3. 3. Stimulating national biogas production : The case of Swedish agricultural wastemanagement

  University essay from Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Author : Manoj Dammur; [2020]
  Keywords : Biofuels; renewable energy; biogas; Swedish biogas; biogas policies; policies as tools; Anaerobic digestion; waste treatment;

  Abstract : Swedish state has been promoting alternative renewable fuels like biogas to reduce the dependency on fossil fuels and to curb related greenhouse gas emissions. Owing to many policies like subsidies and tax exemptions for using biogas, the country has seen a surge in demand for biogas. READ MORE

 4. 4. Assessment of the Fluorescent Activities of Different Fluorescent Proteins for Potential Use as Biosensors in Saccharomyces cerevisiae

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Johan Davidsson; [2020]
  Keywords : Fluorescent proteins; Saccharomyces cerevisiae; Flow cytometry; CRISPR Cas9; Biosensors; Applied microbiology; Tillämpad mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Development of genetically modified microorganisms such as Saccharomyces cerevisiae for use as microbial cell factories to produce fine and bulk chemicals has lately proceeded very rapidly, much thanks to new gene editing methods based on a CRISPR/Cas9 system adapted from bacteria which increases the rate of genetic engineering. However, development of methods which enable fast and simple screening of the best performing strains with specific sought-after characteristics is not advancing at the same pace. READ MORE

 5. 5. Sustainable transportation and mapping of logistics activities - With the goal of having fossil-free transportation by 2030

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Author : Therese Lantto; Bengisu Özer; [2020]
  Keywords : Logistics map; transportation; sustainability; fossil-free; food manufacturing; carbon emissions; biofuels; electric vehicles; KPIs; roadmap; Technology and Engineering;

  Abstract : Today’s supply chains have become more global than ever before, which has brought out an enormous increase in environmental damage such as CO2 emissions. In an initiative to become more environmentally friendly, Swedish Food Federation has launched a joint sustainability manifest. READ MORE