Essays about: "need of plantation"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words need of plantation.

 1. 1. Assessment of on-site wastewater treatment systems in unsewered communities in Jordan

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Hani Yahya Ali Shubail; [2020]
  Keywords : Constructed wetland; Decentralized wastewater treatment; Jordan; On-site wastewater treatment system;

  Abstract : Centralized wastewater treatment systems need substantial funds besides high-cost operation and maintenance programs, which could be considered unsuitable for low-income developing countries. As a solution, it becomes the trend towards on-site wastewater treatment systems (OWTs) due to its cost-effectiveness and flexibility of implementation and management. READ MORE

 2. 2. Perspectives of a climate-neutral urban district : Evaluation of greenhouse gas emissions, exergy and energy balances

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Author : Petter Berner Wik; [2020]
  Keywords : Carbon neutral district; energy passive district; sustainable cities; exergy positive district; passive- nearly zero- and plus-energy buildings;

  Abstract : A climate-neutral city can be viewed at in many different aspects. This report investigates the greenhouse gas, exergy and energy balance for both heat pumps and district heat supply at local, national and methane gas perspectives of the energy conversion processes. READ MORE

 3. 3. Effekten av GROT-uttag i föryngrings-avverkning på trädtillväxten och markens produktionsförmåga över tid

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Christofer Roos; Axel Strömberg; [2020]
  Keywords : GROT; biobränsle; tillväxt; granskog; förnybar energi; Västerbotten.;

  Abstract : En av vår tids största samhällsutmaning är den pågående klimatkrisen. En lösning på krisen är att ställa om till ett mer biobaserat samhälle. Energibehovet ökar globalt och vår påverkan på klimatet måste minska. READ MORE

 4. 4. Total carbon sequestration during an entire rotation period of oil palm in northern Borneo

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Josefin Runesson; [2019]
  Keywords : oil palm; carbon balance; carbon sequestration; land use change; soil carbon; carbon credits;

  Abstract : Considerable amounts of carbon (C) has been lost from tropical forests as a result of continuous conversion of tropical forests into oil palm plantations. Therefore, a better understanding of the C budget and potential sequestration rate in oil palm plantations and how it compares to natural forests is needed. READ MORE

 5. 5. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE