Essays about: "neonatal period"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words neonatal period.

 1. 1. Corruption Kills: A Panel Data Analysis of OECD Countries

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Emma Stanley; Per Jonas Partapuoli; [2019]
  Keywords : Corruption; Health; Mortality; Life expectancy; Bayesian Corruption Index; OECD; Business and Economics;

  Abstract : This paper studies the effect of corruption on four selected health outcomes, by using cross- country panel data, containing the 36 member states of OECD. The time period stretches from 1995 to 2017, extending upon previous studies by including data from more recent years. READ MORE

 2. 2. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Palmér; [2019]
  Keywords : dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Abstract : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. READ MORE

 3. 3. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Annie Karlsson; [2018]
  Keywords : prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Abstract : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. READ MORE

 4. 4. Effekter av bisfenol A på råttors ovarier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Ekoutsidou; [2017]
  Keywords : Bisfenol A; BPA; reproduktion; råttor; ovarier; lågdoseffekt; icke-monton dos-responskurva;

  Abstract : Bisfenol A (BPA) är en är vanligt förekommande kemikalie i vår närmiljö, som bland annat används i plastflaskor, matbehållare, tandfyllningsmaterial, läskburkar, konservburkar, vattenrör och kopieringspapper. BPA är en hormonellt aktiv substans med bland annat östrogena egenskaper och har i flera experimentella studier rapporterats orsaka negativa hälsoeffekter. READ MORE

 5. 5. Hur påverkas relationen mellan hunden och dess ägare beroende på om relationen påbörjas när hunden (canis familiaris) är valp eller vuxen? : val av kön hos hunden – påverkar det relationen?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Natalie Kantidenou; [2017]
  Keywords : hund; relation; beteende; social beteende;

  Abstract : En relation är ett samspel mellan två individer. Det samspelet kan påverkas av flera olika faktorer, vilket kan påverka styrkan i relationen. READ MORE